Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne deklarują chęć usunięcia poszycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (ETERNIT), poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Gminy.

Gmina Kozielice przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy Kozielice. W tym celu musi zebrać odpowiednią liczbę przedsięwzięć, których łączny koszt realizacji wyniesie co najmniej 20.000,00 zł.

W roku 2012 usunięto 2 830m² azbestu z 18 posesji na kwotę 25 549,99 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W roku 2013 usunięto 2 487m² azbestu z 17 posesji na kwotę 25 610,87 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W roku 2014 gmina nie przystąpiła do programu ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji od osób chcących skorzystać z usunięcia wyrobów zawierających azbest.

W roku 2015 usunięto 39 Mg co daje 2 350m² azbestu z 19 posesji na kwotę 16 791,60 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W roku 2016 usunięto 61,70 Mg co daje 3 593m² azbestu z 10 posesji na kwotę 26 266,03 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W roku 2017 unieszkodliwiono 22,748 Mg azbestu z 9 posesji na kwotę 9 685,96 zł. Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym do 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.