Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Budowa sieci wodociągowej na trasie Czarnowo - Zadeklino

W dniu 15 grudnia 2016r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana umowa dotacji na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na trasie Czarnowo - Zadeklino" .

Przyznana dotacja do kwoty 215 362,67 zł nie więcej niż 50% kosztu całkowitego zadania.

Planowane koszty realizacji zadania 430 725,34 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

 1. efekt ekologiczny w postaci:
  1. likwidacja deficytów wody
  2. stworzenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci wodociągowej z wodą spełniającą obowiązujące normy wody przeznaczonej do spożycia, liczba osób: 12.
 2. efekt rzeczowy w postaci:
  1. ​​​​​​​sieci wodociągowej 2.300 mb

Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowano od października 2016r. do maja 2017r.

Wykonawca robót: Eko-Wodrol Sp. z o.o. z Koszalina

Zadanie zakończone, koszty całkowite realizacji zadania wyniosły 459 067,05 zł, w tym:

 • umowa podstawowa: 419 971,20 zł
 • roboty dodatkowe - przyłącza: 30 000,00 zł
 • nadzór inwestorski: 9 095,85 zł

W wyniku realizacji zadania wykonano sieć wodociągową o łącznej dłogości 2 271 mb wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, 4 hydrantami nadziemnymi na trasie wodociągu, przewierty sterowane z ułożeniem rur osłonowych w ilości 147 mb, oraz wykonano 5 przyłączy do budynków o dł. 200 mb. 

Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 214 533,53 zł.