Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Budowa rurociągu tłocznego Dn 160 z miejscowości Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach

W dniu 20 czerwca 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana umowa dotacji na realizację zadania "Budowa rurociągu tłocznego Dn 160 z miejscowości Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach" .

Przyznana dotacja wg umowy do kwoty 250 000,00 zł nie więcej niż 50% kosztu całkowitego zadania.

Planowane koszty realizacji zadania 647 411,75 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

  1. efekt ekologiczny w postaci:
    1. zapobieżenia przedostawania się ścieków do gruntu
  2. efekt rzeczowy w postaci:
    1. ​​​​​​​kanalizacja tłoczna 2.758 mb

Realizacja zadania do 31 października 2017r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Sanitar Jan Kordacz z Gorzowa Wlkp.