Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Opis

Kozielice to gmina wiejska. Jej powierzchnia wynosi 95 km 2.

Struktura powierzchni:

 • użytki rolne - 75,47% w tym:
  • grunty orne - 83,00%
  • sady - 0,20%
 • użytki zielone - 16,80%
  • lasy i zadrzewienia - 11,75%
  • woda - 2,31%
  • tereny komunikacyjne - 3,54%
  • tereny osiedlowe - 1,47%
  • pozostałe - 5,46%

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Grunty orne - w większości klasy III a i b - zajmują 83% użytków rolnych. Prawie 2/3 użytków jest zagospodarowana przez 7 gospodarstw wielkoobszarowych. 

Gminę Kozielice zamieszkuje ok. 2700 osób. Większość mieszkańców pracuje w rolnictwie na terenie gminy, pozostali w Szczecinie, Pyrzycach i okolicy.

Osoby bezrobotne to głównie byli pracownicy rolni: poprzednio zatrudnieni w zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które do roku 1990 były głównymi i największymi zakładami pracy w gminie Kozielice.

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest ok. 90 podmiotów gospodarczych.

Do znaczących należy zaliczyć:

 • "ŁOZICE" Sp. z o.o. Łozice - produkcja rolnicza i usługi.
 • "CMP Inwest" Sp. z o.o. Kozielice - produkcja rolnicza i usługi.
 • "PER-LA" Sp. z o.o. Siemczyn - produkcja rolnicza i usługi.
 • "Budus" Sp. z o.o. Tetyń - produkcja rolnicza i usługi.
 • "Budrol" Sp. z o.o. Łozice - produkcja rolnicza i usługi.
 • "PRES-CON" Sp. z o.o. Kozielice - wyroby metalowe: kontenery, pojemniki na śmieci, konstrukcje metalowe.
 • "KUROTEC" - Polska Sp. z o.o. Kozielice - produkcja elementów z tworzyw termoplastycznych.
 • Koza Stanisław - Zakład Produkcyjno Usługowy Mielno Pyrzyckie - wyroby z laminatów: łódki, kajaki, wanny, bagażniki samochodowe itp.
 • Dariusz Zybała - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tetyń.
 • Katarzyna Leśniewska - Produkcja i sprzedaż wyrobów ze słomy Trzebórz.
 • Andrzej Młynarski - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Łozice.
 • "LIN-ALP" Mielno Pyrzyckie - Prace na wysokościach.
 • "AUTOMOBILE" Rokity - Zakład Naprawy Samochodów.
 • "BT TOP-BETON" Sp. z o.o. - Wytwórnia Betonu Towarowego Oddział w Przydarłowie.

Sieć komunikacyjną w gminie tworzą:

 • krajowa droga ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp. z węzłem komunikacyjnym "Pyrzyce " w pobliżu miejscowości Zadeklino oraz Miejscem Obsługi Podróżnych.
 • droga krajowa nr 122 - 8 km - przebiega przez północną część gminy prowadząc z Pyrzyc poprzez Banie do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.
 • drogi powiatowe - 36 km - łączą miejscowości gminy ze sobą oraz z miejscowościami Piaseczno w gm. Banie i Krzemlin w gm. Pyrzyce.
 • drogi gminne - 53 km - Tetyń - Maruszewo, Mielno Pyrzyckie - Zadeklino do drogi wojew. nr 122, Czarnowo - Nowe Chrapowo do granicy gm. Bielice, Załęże - Sitno i Załęże - Otanów do granicy gm. Myślibórz oraz drogi wewnątrz miejscowości i dojazdowe do pól uprawnych.

Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi 21,6 km - wszyscy mieszkańcy i podmioty gospodarcze korzystają z bieżącej wody.

W 1999r. oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kolektorów w miejscowości Kozielice. Docelowo do tej oczyszczalni zostaną podłączone wszystkie miejscowości gminy - w roku 2001 podłączono już miejscowości Siemczyn i Łozice, w roku 2013 miejscowość Trzebórz. W 2015 rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków, w 2016 podłączono miejscowość Tetyń.

Na terenie gminy działają różne instytucje użyteczności publicznej:

W gminie Kozielice działają Stowarzyszenia:

 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Kozielicach;
 • 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /OSP Tetyń, OSP Kozielice, OSP Załęże, OSP Mielno Pyrzyckie, OSP Czarnowo/
 • Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych z siedziba w Mielnie Pyrzyckim;
 • Koziołki z siedzibą w Kozielicach;
 • Pod Kasztanem z siedziba w Czarnowie.

Piękną wizytówką gminy jest wielokrotnie nagradzany zespół folklorystyczny "Poranek" z Tetynia. Swoją działalność, popularyzującą piękno polskiej muzyki i tańca ludowego, rozpoczął 1 września 1988 r. Nie ma imprezy gminnej czy regionalnej, na której nie było by zespołu. Od roku 2009 dzięki środkom Poakcesyjnego Programu Wsparcie Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej swoją działalność wznowił po kilkuletniej przerwie zespół "Jarzębina" z Kozielic.