Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

ZACHODNIOPOMORSKA  KARTA  RODZINY

 

 

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci,  z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma  na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

 

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  1. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  2. rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
  3. rodzinne domy dziecka;
  4. obywatele innej narodowości niż Polska, których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie.

 

Karty wydawane są bezpłatnie.
 

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny na stronie www.rodzina.wzp.pl/zkr/ lub www.kozielice.pl w zakładce Mieszkaniec lub www.kozielice.naszops.pl zakładka Rodzina.  W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 561 11 38, 91 561 11 40  lub osobisty w OPS Kozielice, UG Kozielice, pokój nr 14 i 15.

>>WNIOSEK<< (PDF, 204.42 KB)

>>REGULAMIN<< (PDF, 834.69 KB)