Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Zabytki

Ważnym elementem krajobrazu kulturowego gminy są jej wsie z zachowanym dawnym charakterem osadniczym gdzie występuje wiele cennych obiektów historycznych w postaci zabytków i stanowisk archeologicznych, tj. cmentarze, zabytkowe kościoły, budynki mieszkalne oraz historyczne układy przestrzenne.

Siedem obiektów z terenu gminy wpisanych zostało do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego:

  • Kościół p.w. Św. Ducha w Czarnowie z XVII w.; 
  • Kościół p.w. Św. Stanisława BM w Kozielicach z przełomu XV-XVI w.;
  • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łozicach z XV w. wraz z terenem cmentarza przykościelnego oraz kamiennym murem i bramką cmentarną (odbudowany w latach 2006-2011);
  • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rokitach z przełomu XV-XVI w. wraz z terenem cmentarza przykościelnego (odbudowany w latach 2009-2012);
  • Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tetyniu z 2 połowy XIII w.;
  • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Załężu z 2 połowy XIII w.;
  • Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Mielnie Pyrzyckim z XVI w. wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego.

Kościół w Łozicach "Wczoraj i dziś"

Budynek odbudowanego kościoła to późnogotycki obiekt z przełomu XIV-XV w. Wybudowany z głazów narzutowych i cegły gotyckiej z wysokim dachem i XVIII-wieczną drewnianą wieżą przyległą do zachodniej ściany budynku. Obiekt został częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej.

Od 1990r. ruiny kościoła oraz teren cmentarza przykościelnego widnieją w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 2006 roku ks.prob. Tomasz Koszyk powziął starania zmierzające do odbudowy kościoła w Łozicach. Po niespełna dwóch latach ciężkiej pracy, z ruin wzniesiono nową świątynię, która urzeka swym wyglądem. Kościół udało się odbudować dzięki ofiarności licznych sponsorów i darczyńców oraz dzięki pełnemu zaangażowaniu ks. Tomasza i mieszkańców Łozic. Obecnie trwają jeszcze prace porządkowe na terenie przykościelnym oraz uporządkowanie pozostałości cmentarza niemieckiego.