Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Gospodarka wodno-ściekowa

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), w nawiązaniu do § 23 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), Wójt Gminy Kozielice zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

BADANIA WODY

Rok 2023: