Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Położenie

Gmina Kozielice położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie pyrzyckim. Od północy graniczy z gminą Bielice, od zachodu z gminą Banie, od wschodu z gminą Pyrzyce, a od południa z gminą Myślibórz.

Mapa gminy

 

Siedziba gminy – miejscowość Kozielice – oddalona jest 50 km od Szczecina, 40 km od zachodnich przejść granicznych, 8 km od Pyrzyc.

Gmina Kozielice jest gminą typowo rolniczą, której powierzchnia wynosi 94,5 km². Gminę Kozielice zamieszkuje około 2700 osób.

W skład gminy wchodzi jedenaście sołectw: Czarnowo wraz z Zadeklinem, Kozielice, Łozice, Maruszewo, Mielno Pyrzyckie, Przydarłów,  Rokity, Siemczyn, Tetyń, Trzebórz, Załęże. 

Mapa regionu

Struktura powierzchni:

 • - użytki rolne - 75,47% w tym:
  • grunty orne - 83,00%
  • sady - 0,20%
 • użytki zielone - 16,80%
  • lasy i zadrzewienia - 11,75%
  • woda - 2,31%
  • tereny komunikacyjne - 3,54%
  • tereny osiedlowe - 1,47%
  • pozostałe - 5,46%

Przez Gminę Kozielice przebiega krajowa droga ekspresowa S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. z węzłem komunikacyjnym „Pyrzyce” w pobliżu miejscowości Zadeklino (oddana do użytku w rok 2010). W celu wykorzystania możliwości rozwoju, które z sobą niesie droga S-3, gmina opracowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Mielna Pyrzyckiego o pow. ok. 86 ha z przeznaczeniem pod przemysł i usługi „Park Przemysłowy Zadeklino”, który jest zlokalizowany w pobliżu zjazdu z drogi ekspresowej S-3. 

Ponadto gmina posiada Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. Tereny pod lokalizację siłowni wiatrowych – 44 szt. – w obrębach: Rokity, Kozielice, Mielno, Trzebórz i Tetyń.
 2. Siemczyn – tereny produkcyjno-usługowe oraz budownictwa mieszkaniowego,
 3. Czarnowo – tereny pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i rekreację.
 4. Załęże – tereny zabudowy pensjonatowej, letniskowej, sportu i rekreacji oraz budownictwa mieszkaniowego.
 5. Mielno Pyrzyckie - tereny zabudowy letniskowej, sportu i rekreacji.
 6. W trakcie opracowania jest MPZP w miejscowości Załęże obejmujący teren po kopalni kruszyw z przeznaczeniem pod turystykę i rekreację.
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obsługi podróżnych w obrebie geodezyjnym Czarnowo, przy węźle S3.