Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Atrakcje turystyczne

Na terenie Gminy Kozielice znajduje się wiele interesujących elementów o wartościach przyrodniczych. W pofalowanym, rolniczym krajobrazie wysoczyzny, wyróżniają się: niecka jeziora Świdno, rynna jezior Piaseczno i Dłużyńskiego, wraz z przyległymi lasami, jezioro Czarne, południowa część gminy z urozmaiconą rzeźbą powierzchni i brzegiem jeziora Sitno.

Oprócz jezior na terenie gminy występują liczne oczka wodne, których największe skupiska znajdują się w jej południowej części. Największym z nich jest duże zalewisko wodne koło Mielna Pyrzyckiego. Ze względu na duże walory krajobrazowe, obszar ten uznany został użytkiem ekologicznym jako zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Mielno Pyrzyckie”. Siedem dużych jezior wraz z wieloma mniejszymi stawami i oczkami wodnymi zajmuje 380 ha.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się miejscowości Załęże i Czarnowo położone nad jeziorami Sitno i Czarne, chętnie z nich korzystają turyści z Polski, z zagranicy, a także mieszkańcy regionu. Staraniem gminy tereny przyległe do jezior są przekwalifikowane na działki rekreacyjne, a następnie zagospodarowywane – pod domki letniskowe, plaże, pola namiotowe, parkingi. W ślad za rozwojem turystycznym tych miejscowości są zamiary tworzenia gospodarstw agroturystycznych zapewniających dodatkową bazę noclegową i różne atrakcje. Wędkarze mogą liczyć na złowienie suma, sandacza, szczupaka, okonia, węgorza, karpia, lina, leszcza oraz płoci.

Lasy położone głównie w południowo-wschodniej i zachodniej części gminy zajmują obszar 1103 ha i są częścią dużych kompleksów Nadleśnictwa Myślibórz. Dominującym gatunkiem jest buk, a następnie dąb, jesion, wiąz i klon. Z drzew iglastych – sosna, modrzew, jodła, świerk i daglezja. Lasy pełne są grzybów i zwierzyny łownej. Można zapolować na dzika, jelenia, sarnę i ptactwo łowne. Gospodarką łowiecką zajmują się trzy koła łowieckie. Wspomnieć też należy, że w lasach kozielickich występują chronione gatunki ptaków: bieliki (3 pary), orliki krzykliwe (3 pary) oraz wiele innych w tym derkacze, gągoły, wąsatki.

Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu gminy zarówno jako składnik szaty roślinnej jak i część zasobów kulturowych. Najczęściej spotykanymi gatunkami drzew pomnikowych jest wiąz szypułkowy, buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipy drobnolistne i szerokolistne.

Wymienione powyżej walory i fakty świadczą z pewnością o atrakcyjności gminy Kozielice, której władze zapraszają wszystkich zainteresowanych do odwiedzania, inwestowania i współpracy.