Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020

W dniu 25 września 2018r. w Szczecinie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Kozielice została podpisana umowa o dofinansowanie Nr 00131-6523.2-SW1610214/18 na realizację operacji pt. "Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice".

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: "Celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz atrakcyjności turystycznej".

Operacja zostanie zrealizowana w jednym etapie.

Termin realizacji operacji wg wniosku: maj 2019.

Koszt całkowity realizacji operacji wg wniosku to kwota 245 998,88 zł, przyznane dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 99 999,00 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 84 999,15 zł.

Operacja realizowana jest w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego", obejmującej "Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką".

 

Operacja realizowana w ramach LSR - strategii rozwoju lokalnego Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Inwestycja zakończona i rozliczona, koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 337 227,98 zł, koszt kwalifikowalny 259 835,06 zł. 

Otrzymano pomoc w kwocie 99 999,00 zł, w tym 84 999,15 zł to publiczne środki wspólnotowe EFMR i 14 999,85 zł wkład krajowy.


Otwarcie plaży w czarnowie

W dniu 25 maja 2019r. w Czarnowie przy udziale Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy odbyło się oficjalne otwarcie wybudowanej infrastruktury w ramach umowy o dofinansowanie Nr 00131-6523.2-SW1610214/18 zawartej w dniu 25 września 2018r. w Szczecinie na realizację operacji pt."Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie, gmina Kozielice". Na uroczystość przybyli również Wicestarosta Powiatu Pyrzyckiego Pani Ewa Gąsiorowska-NawójWójt Gminy Kozielice Piotr RybkowskiSkarbnik Gminy Kozielice Jolanta SzczędorPrzewodniczący Rady Gminy Kozielice Leszek KarpińskiProjektant zagospodarowania terenu Tomasz Szynkowski, Radni Gminy Kozielice, Zespół Ludowy "Poranek" z Tetynia oraz mieszkańcy sołectwa Czarnowo i gminy.

W ramach inwestycji zagospodarowano teren działki przy jez. Czarne w Czarnowie, wykonano 689 m2 nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami (chodnik), 365 m2 nawierzchni z mieszanki piaszczysto-gliniastej z obrzeżami (ścieżki), 500 m2 plaży piaszczystej, zamontowano elementy małej  infrastruktury w postaci ławek – 12 szt., koszy na śmieci – 7 szt., palenisko piknikowe, stojaki na rowery – 2 szt., elementy siłowni zewnętrznej – 3 szt., elementy placu zabaw (bujak, huśtawka podwójna, urządzenie sprawnościowe) oraz barierki ochronne. 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi można było pospacerować nad wodą i zapoznać się z powstałą infrastrukturą, która z pewnością będzie służyła mieszkańcom Czarnowa, gminy oraz wszystkim przyjezdnym turystom do aktywnego wypoczynku.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni udali śię korowodem pod świetlicę wiejską, gdzie Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach wspólnie z sołectwem Czarnowo przygotował poczęstunek i atrakcje z okazji dnia matki.  

Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 337 227,98 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 99 999,00 zł w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego", obejmującej"Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką".

Operacja realizowana w ramach LSR - strategii rozwoju lokalnego Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.