Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Przemysł i usługi

Obręb ewidencyjny Mielno Pyrzyckie „Park Przemysłowy Zadeklino”– powierzchnia 60,67 ha. Przeznaczenie: zabudowa produkcyjno-usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dostępne tereny zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

 • 1 P – powierzchnia 20,72 ha
 • 2 P – powierzchnia 18,30 ha
 • 3 P – powierzchnia 3,58 ha
 • 4 P – powierzchnia 1,46 ha
 • 5 P – powierzchnia 6,12 ha
 • 6 P – powierzchnia 7,79 ha
 • 7 P – powierzchnia 2,70 ha  

Dojazd: droga gminna asfaltowa o szer. 6m, droga ekspresowa S3 – 1,5 km do węzła, droga wojewódzka nr 122 – 1 km.


Obręb ewidencyjny Czarnowo – Teren Obsługi Podróżnych.

Teren usługowy w zakresie obsługi komunikacyjnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym i zieleni urządzonej, działka nr 171/4 o powierzchni 4,90 ha, usytuowana przy węźle „Pyrzyce”. Dojazd: droga wojewódzka nr 122, droga ekspresowa S3.


Obręb ewidencyjny Przydarłów – tereny o pow. 5,3359 ha.

 • Działka Nr 6/7 – pow. 2,6525 ha (możliwość scalenia 3 sąsiadujących działek 50/7, 50/3, 6/7 otrzymując łączną pow. 4,6217 ha), przeznaczenie produkcyjno-usługowe.
 • Działka Nr 50/3 – pow. 0,4998 ha (możliwość scalenia 3 sąsiadujących działek 50/7, 50/3, 6/7 otrzymując łączną pow. 4,6217 ha), przeznaczenie produkcyjno-usługowe.
 • Działka Nr 50/7 – pow. 1,4694 ha (możliwość scalenia 3 sąsiadujących działek 50/7, 50/3, 6/7 otrzymując łączną pow. 4,6217 ha), przeznaczenie produkcyjno-usługowe.
 • Działka Nr 48/3 – pow. 0,7142 ha, przeznaczenie produkcyjno-usługowe.

Dojazd: droga powiatowa nr 1556 Z, droga ekspresowa S3 – 10 km do węzła, droga wojewódzka nr 122 – 6 km.


Obręb ewidencyjny Siemczyn – tereny o pow. 9,1417 ha.

 • Działka Nr 7/6, oznaczenie w planie 7 P/U – pow. 5,4717 ha, przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
 • Działki Nr 84/5, 6/8, oznaczenie w planie 10 P/U – pow. 3,67 ha, przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

Dojazd: droga powiatowa nr 1554 Z, droga ekspresowa S3 – 6 km do węzła, droga wojewódzka nr 122 – 4 km.