Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Dane kontaktowe i wykaz pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej
74-204 Kozielice  73

tel. 91 563 03 77,  91 561 11 38/39/40/54
fax 91 561 11 32

godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30


Kadra pracownicza

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Nr telefon Adres email
1. Jolanta Zięba Kierownik 15 91561 11 38 ops.kierownik@kozielice.pl
2. Zdzisława Wiśniewska Specjalista pracy socjalnej praca socjalna - rejon: Załęże, Tetyń , Maruszewo, Trzebórz, Przydarłów, Siemczyn, Łozice; 14 91561 11 40 ops3@kozielice.pl
3. Patrycja Ślusarczyk Starszy pracownik socjalny
praca socjalna - rejon: Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Rokity, Zadeklino; dodatki mieszkaniowe; stypendia i zasiłku szkolne;
parter 91561 11 39 ops1@kozielice.pl
4. Karolina Stefaniak Pracownik socjalny świadczenia rodzinne i opiekuńcze;
fundusz alimentacyjny;
praca socjalna – rejon: Czarnowo;
parter 91561 11 39 ops@kozielice.pl
5. Joanna Szkuciak Asystent rodziny zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - praca socjalna z rodziną 13A 91563 03 12 ops2@kozielice.pl
Pracownicy świadczący usługi opiekuńcze
6. Marianna Antczak Opiekunka środowiskowa
7. Irena Wojtczak Opiekunka środowiskowa