Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna

W dniu 15 kwietnia 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostały podpisane umowy dotacji oraz pożyczki na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z przesyłem do Siemczyna" .

Przyznana dotacja wg umowy do kwoty 500 000,00 zł nie więcej niż 50% kosztu całkowitego zadania.

Przyznana pożyczka wg umowy do kwoty 3 492 487,14 zł na okres 10 lat i 1 miesiąca.

Planowane koszty realizacji zadania po przetargu 3 992 487,14 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

1) efekt ekologiczny w postaci:

a) równoważnej liczby mieszkańców (RLM) - 210

b) redukcji zanieczyszczeń - BZT5 -  4,563 Mg O2/rok

c) redukcji zanieczyszczeń - N ogólny - 0,785 Mg N/rok

d) redukcji zanieczyszczeń - P ogólny - 0,1 Mg P/rok

e) redukcji zanieczyszczeń - zawiesina og. - 3,185 Mg/rok

f) ilości ścieków odprowadzanych z budowanego systemu - 18 m3/d

2) efekt rzeczowy w postaci:

a) przepompownie ścieków - 4 szt.

b) kanalizacji grawitacyjnej - 4 623 mb

c) kanalizacji tłocznej - 1 630 mb

Realizacja zadania do 31 października 2019r., przedłużono termin realizacji do dnia 30.11.2019r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk z Kicka, 73-112 Stara Dąbrowa

Inwestycja zakończona, sieć odebrano i oddano do użytku w dniu 29.11.2019r.

Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 3 991 736,81 zł, w tym roboty budowlane 3 931 128,81 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 60 608,00 zł.

W ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzymano dotację w kwocie 500 000,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 3 490 513,01 zł, wkład własny wyniósł 1 223,80 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

sieć kanalizacji sanitarnej  rur PVC Dn 315 - 954,51 m

sieć kanalizacji sanitarnej  rur PVC Dn 250 - 1 220,69 m

sieć kanalizacji sanitarnej  rur PVC Dn 200 - 1 539,17 m

sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 160 / przykanaliki - 516,96 m

studnie rewizyjne typu BS Dn 1200 - 99 kpl.

studnie rewizyjne systemowe ze stożkiem PVC Dn 425 - 45 kpl.

rurociąg tłoczny PE Dn 90 - 790,56 m

rurociąg tłoczny PE Dn 63 - 969,30 m

przepompownie ścieków wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem - 4 kpl.

studnie typu BS Dn 1200 z komorą zasuw - 5 kpl.

studnie typu BS Dn 1200 rozprężne - 8 kpl.

studzienki inspekcyjne systemowe ze stożkiem PVC Dn 315 / przykanaliki - 68 kpl.

w ramach przyłączy do budynków / na terenie posesji wykonano:

studzienki systemowe inspekcyjne PVC Dn 315 - 62 kpl.

kanały kanalizacji sanitarnej PVC Dn 160 - 1 147,83 m

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia