Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń

W dniu 14 kwietnia 2016r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania: "Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń". 

Przyznana dotacja do kwoty 158 701,76 zł nie więcej niż 50% kosztu całkowitego zadania.

Planowane koszty realizacji zadania 317 403,53 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

1) efekt ekologiczny w postaci:

a) równoważna liczba mieszkańców RLM 523 RLM/rok

b) redukcja zanieczyszczeń - BZT 6,316 Mg O2/rok

c) redukcja zanieczyszczeń N ogólny 0,948 Mg N/rok

d) redukcja zanieczyszczeń P  ogólny 0,179 Mg P/rok

e) redukcja zanieczyszczeń zawiesina og. 4,469 Mg/rok

2) efekt rzeczowy w postaci:

a) kanalizacja grawitacyjna 1.748 mb

b) stworzenie możliwość dla podłączenia kolejnych  przyłączy 118 szt.

c) ilość ścieków odprowadzanych z budowanego systemu 31 m3/d

Realizacja zadania marzec-czerwiec 2016r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. Chojnice. 

Koszty całkowite realizacji zadania wyniosły 338 751,20 zł, w tym:

- umowa podstawowa: 307 164,63 zł

- roboty dodatkowe: 23 247,17 zł

- nadzór inwestorski: 8 339,40 zł

W wyniku realizacji zadania wykonano 118 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dłogości 1 931,46 mb oraz osadzono 135 studni kanalizacyjnych. 

Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 158 701,76 zł.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia