Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

Obrady XLVII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach z dnia 15 czerwca 2023 r. godz.: 13:00

2023-06-06 09:47:04

PORZĄDEK OBRAD

Obrady XLVII Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach z dnia 15 czerwca 2023 r. godz.: 13:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy

 

3. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy.

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy

 

4.1. dyskusja

 

4.2. przyjęcie protokołu

 

5. Realizacja przez Wójta Gminy uchwał podjętych za I kwartał 2023.

 

5.1. dyskusja

 

5.2. przyjęcie informacji

 

6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat -działka nr 84/5 - Janiak Ilona

 

6.1. stanowiska komisji

 

6.2. dyskusja

 

6.3. podjęcie uchwały

 

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat-działka 437- Chomiczewska

 

7.1. stanowiska komisji

 

7.2. dyskusja

 

7.3. podjęcie uchwały

 

8. Prrojekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat-działka 437 - Krawiec Tomasz

 

8.1. stanowiska komisji

 

8.2. dyskusja

 

8.3. podjęcie uchwały

 

9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat - działka 6/5 - Jan Pacyna

 

9.1. stanowiska komisji

 

9.2. dyskusja

 

9.3. podjęcie uchwały

 

10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat- -działka 6/5- Strąk Edmund

 

10.1. stanowiska komisji

 

10.2. dyskusja

 

11. podjęcie uchwały

 

12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka395 - Jolanta Dubińska

 

12.1. stanowiska komisji

 

12.2. dyskusja

 

12.3. podjęcie uchwały

 

13. projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka nr 101/2 Seweryniak

 

13.1. stanowiska komisji

 

13.2. dyskusja

 

13.3. podjęcie uchwały

 

14. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnego roku -działka 72-Burda Monika

 

14.1. stanowiska komisji

 

14.2. dyskusja

 

14.3. podjęcie uchwały

 

15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Kozielice.

 

15.1. stanowiska komisji

 

15.2. dyskusja

 

15.3. podjęcie uchwały

 

16. Debata nad raportem o stanie Gminy Kozielice za rok 2022

 

16.1. dyskusja

 

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania

 

17.1. stanowiska komisji

 

17.2. dyskusja

 

17.3. podjęcie uchwały

 

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2022

 

18.1. stanowiska komisji

 

18.2. dyskusja

 

18.3. podjęcie uchwały

 

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmina

 

19.1. stanowiska komisji

 

19.2. dyskusja

 

19.3. podjęcie uchwały

 

20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2023 rok

 

20.1. stanowiska komisji

 

20.2. dyskusja

 

20.3. podjęcie uchwały

 

21. Rozpatrzenie pisma Parafii Rzymskokatolickiej w Tetyniu w sprawie dofinansowania.

 

21.1. stanowiska komisji

 

21.2. dyskusja

 

21.3. przyjęcie wniosku

 

22. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych

 

23. Zakończenie obrad sesjiKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia