Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 26 lutego 2020, imieniny: Mirosława i Aleksandra

Obsługa techniczna
ALFA TV

11.10.2017r.

18.09.2017r.

04.08.2017r.

06.12.2016r.

21.01.2016r.

18.01.2016r.

08.01.2016r.

14.12.2015r.

 

08.12.2015r.

INFORMACJA O SPRZEDAŻY POJEMNIKÓW

 

Od 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840 i dostosowany do minimalnej wielkości pojemników określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kozielice.

Na terenie gminy Kozielice  można wykupić pojemniki obecnie stojące na posesjach, wpłacając na rachunek bankowy firmy REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.: 67 1140 1560 1864 0008 1505 9711 odpowiednią kwotę, w zależności od posiadanej wielkości pojemnika:

pojemnik 80 l         25,- zł

pojemnik 120 l       50,- zł

pojemnik 240 l       70,- zł

pojemnik 1100 l   430,- zł

 

Od 1 stycznia 2016 r. ceny pojemników wzrastają odpowiednio:

pojemnik 80 l          35,- zł

pojemnik 120 l        60,- zł

pojemnik 240 l        85,- zł

pojemnik 1100 l    465,- zł

 

Uwaga: firma REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przerwania sprzedaży po dniu 31 grudnia 2015 r. i zabrania niesprzedanych pojemników z posesji.

 

Ważne: w tytule przelewu należy wpisać adres nieruchomości, na której stoi pojemnik.
Po otrzymaniu wpłaty, firma REMONDIS Szczecin Sp. z o.o prześle paragon fiskalny stanowiący dowód zapłaty.

Jeżeli nabywca życzy sobie fakturę VAT, prosimy przesłać dane do faktury i kopię potwierdzenia przelewu na adres e-mail: faktury.szczecin@remondis.pl lub pocztą na adres REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin.

Pojemniki na odpady komunalne można zakupić również w dowolny sposób na wolnym rynku.

 

 

20.11.2015r.

SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY SP. Z O.O.

POSZUKUJE KOMPETENTNEJ OSOBY, KTÓRA ZAJMIE SIĘ PROWADZENIEM KSIĘGOWOŚCI W SPÓŁCE PRAWA HANDLOWEGO.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

PAN CEZARY KRZYŻANOWSKI

TEL: 793 182 810

E-MAIL:  prezes@sgdo.zgdo.eu

 

17.11.2015r.

13.11.2015r.

11.03.2015r.

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.

 

Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 roku, złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat za gospodarowanie odpadami, naliczane od osoby:

- odpady zbierane selektywnie 11 zł.

- odpady zbierane zmieszane 17 zł.

 

09.01.2015r.

 

08.01.2015r.