Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Niedziela 28 maja 2023, imieniny: Augustyna i Jaromira

Obsługa techniczna
ALFA TV

PORZĄDEK OBRAD Obrady XLVI Sesji Rady Gminy w Kozielicach. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. z dnia 25 maja 2023 r. godz.: 13:00

2023-05-22 12:06:39

PORZĄDEK OBRAD

Obrady XLVI Sesji Rady Gminy w Kozielicach. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. z dnia 25 maja 2023 r. godz.: 13:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XLVI Sesji Rady Gminy

 

2.1. przyjęcie zmian

 

3. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Gminy

 

4. Przyjęcie protokółu z obrad XLV Sesji Rady Gminy

 

4.1. dyskusja

 

4.2. przyjęcie protokółu

 

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym

 

5.1. dyskusja

 

5.2. przyjęcie informacji

 

6. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w roku 2022

 

6.1. dyskusja

 

7. Informacja Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w roku 2022

 

7.1. dyskusja

 

8. Informacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w roku 202

 

8.1. dyskusja

 

9. Informacja Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odnośnie utrzymania dróg na terenie gminy w roku 2022

 

9.1. dyskusja

 

10. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy .

 

10.1. dyskusja

 

11. Sprawozdanie z realizacji "Program Współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

11.1. dyskusja

 

11.2. przyjęcie sprawozdania

 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.

 

12.1. stanowiska komisji

 

12.2. dyskusja

 

12.3. podjęcie uchwały

 

13. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka 2/6 obręb Przydarłów - Kotarba

 

13.1. stanowiska komisji

 

13.2. dyskusja

 

13.3. podjęcie uchwały

 

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 2/6- Przydarłów - Grochoccy

 

14.1. stanowiska komisji

 

14.2. dyskusja

 

14.3. podjęcie uchwały

 

15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 84/5 - Siemczyn - Kosmala

 

15.1. stanowiska komisji

 

15.2. dyskusja

 

15.3. podjęcie uchwały

 

16. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat- działka nr 436/2 - Kozielice - Kuzdak

 

16.1. stanowiska komisji

 

16.2. dyskusja

 

16.3. podjęcie uchwały

 

17. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 437 -Kozielice -Fijałkiewicz

 

17.1. stanowiska komisji

 

17.2. dyskusja

 

17.3. podjęcie uchwały

 

18. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 618/4- Kozielice- Bereżański

 

18.1. stanowiska komisji

 

18.2. dyskusja

 

18.3. podjęcie uchwały

 

19. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 436/2- Kozielice- Sarba

 

19.1. stanowiska komisji

 

19.2. dyskusja

 

19.3. podjęcie uchwały

 

20. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 436/3 Kozielice- Iskierka Leszek

 

20.1. stanowiska komisji

 

20.2. dyskusja

 

20.3. podjęcie uchwały

 

21. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka nr 436/2- Kozielice- Stefaniak Waldemar

 

21.1. stanowiska komisji

 

21.2. dyskusja

 

21.3. podjęcie uchwały

 

22. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka 437- Kozielice- Sędek

 

22.1. stanowiska komisji

 

22.2. dyskusja

 

22.3. podjęcie uchwały

 

23. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka 6/5 - Przydarłów Błaszczyk

 

23.1. stanowiska komisji

 

23.2. dyskusja

 

23.3. podjęcie uchwały

 

24. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat- działka nr 437 -Kozielice-Pacyna

 

24.1. stanowiska komisji

 

24.2. dyskusja

 

24.3. podjęcie uchwały

 

25. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat - działka nr 2/6- Przydarłów - Tutak

 

25.1. stanowiska komisji

 

25.2. dyskusja

 

25.3. podjęcie uchwały

 

26. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat- działka nr 8/3 - Przydarłów - Dariusz Nowakowski

 

26.1. stanowiska komisji

 

26.2. dyskusja

 

26.3. podjęcie uchwały

 

27. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat - działka nr 436/2 Kozielice- Wójcik

 

27.1. stanowiska komisji

 

27.2. dyskusja

 

27.3. podjęcie uchwały

 

28. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat- działka nr 84/5- Siemczyn - -Wiesława Górska

 

28.1. stanowiska komisji

 

28.2. dyskusja

 

28.3. podjęcie uchwały

 

29. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka nr 2/6- Przydarłów - Kiereś

 

29.1. stanowiska komisji

 

29.2. dyskusja

 

29.3. podjęcie uchwały

 

30. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat - - działka nr 594- Kozielice- Agropol

 

30.1. stanowiska komisji

 

30.2. dyskusja

 

30.3. podjęcie uchwały

 

31. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka nr 437- Kozielice- Ogrodzińska

 

31.1. stanowiska komisji

 

31.2. dyskusja

 

31.3. podjęcie uchwały

 

32. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka nr 437 - Kozielice- Klapenda

 

32.1. stanowiska komisji

 

32.2. dyskusja

 

32.3. podjęcie uchwały

 

33. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka nr 436/2- Kozielice- Pliszka

 

33.1. stanowiska komisji

 

33.2. dyskusja

 

33.3. podjęcie uchwały

 

34. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat- działka nr 6/5 Przydarłów - Jacek Nowakowski

 

34.1. stanowiska komisji

 

34.2. dyskusja

 

34.3. podjęcie uchwały

 

35. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnego roku działka nr 8/3 - Przydarłów - Janczak

 

35.1. stanowiska komisji

 

35.2. dyskusja

 

35.3. podjęcie uchwały

 

36. Projekt uchwały zmieniająca uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

36.1. stanowiska komisji

 

36.2. dyskusja

 

36.3. podjęcie uchwały

 

37. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Pyrzyckiego

 

37.1. stanowiska komisji

 

37.2. dyskusja

 

37.3. podjęcie uchwały

 

38. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kozielice w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

 

38.1. stanowiska komisji

 

38.2. dyskusja

 

38.3. podjęcie uchwały

 

39. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów

 

39.1. stanowiska komisji

 

39.2. dyskusja

 

39.3. podjęcie uchwały

 

40. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym.

 

40.1. stanowiska komisji

 

40.2. dyskusja

 

40.3. podjęcie uchwały

 

41. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2023

 

41.1. stanowiska komisji

 

41.2. dyskusja

 

41.3. podjęcie uchwały

 

42. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

 

42.1. stanowiska komisji

 

42.2. dyskusja

 

42.3. podjęcie uchwały

 

43. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych.

 

44. Zakończenie obrad sesji.Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia