Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Niedziela 28 maja 2023, imieniny: Augustyna i Jaromira

Obsługa techniczna
ALFA TV

I N F O R M A C J A Obrady XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2023 roku o godz.1300 Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

2023-02-22 11:57:19

           Obrady XLIV Sesji Rady Gminy  w dniu 23 lutego 2023 roku o godz.1300   Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XIIV Sesji Rady Gminy

 

3. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

4.1. dyskusja, 4.2. przyjęcie protokołu

 

5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

5.1. dyskusja ,5.2. przyjęcie informacji

 

6. Sprawozdanie z działalności placówek Kulturalnych za rok 2022

6.1. stanowiska komisji,6.2. dyskusja 6.3. przyjęcie sprawozdania

 

7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022.

7.1. stanowiska komisji, 7.2. dyskusja, 7.3. przyjęcie sprawozdania

 

8. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok

8.1. stanowiska komisji, 8.2. dyskusja, 8.3. przyjęcie sprawozdania

 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2023r.

9.1. stanowiska komisji,10. dyskusja,10.1. podjęcie uchwały

 

11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego d przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

11.1. stanowiska komisji,11.2. dyskusja.11.3. podjęcie uchwały

 

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5lat -działka 145

12.1. stanowiska komisji,12.2. dyskusji  12.3. podjęcie uchwały

 

13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego uregulowania stanu prawnego działki w Mielnie -nr 578

13.1. stanowiska komisji,13.2. dyskusja,13.3. podjęcie uchwały

 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2023                                                                                                                                                          14.1. stanowiska komisji,14.2. dyskusja,14.3. podjęcie uchwały

 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2023 – 2027

15.1. stanowiska komisji,15.2. dyskusja,15.3. podjęcie uchwały

 

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

 

16.1. stanowiska komisji,16.2. dyskusja,16.3. podjęcie uchwały

 

17. Wnioski, interpelacje ,zapytania radnych.

 

18. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia