Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Niedziela 28 maja 2023, imieniny: Augustyna i Jaromira

Obsługa techniczna
ALFA TV

PORZĄDEK OBRAD Obrady XLII Sesji Rady Gminy

2022-12-12 10:57:08

PORZĄDEK OBRAD

Obrady XLII Sesji Rady Gminy . Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. z dnia 15 grudnia 2022 r. godz: 13:00

1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

 

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy.

 

3. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy

 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy

 

4.1. dyskusja

 

4.2. przyjęcie protokołu.

 

5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

5.1. dyskusja

 

5.2. przyjęcie informacji

 

6. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2022 na terenie gminy

 

6.1. dyskusja

 

6.2. przyjęcie informacji

 

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działki 118 i 119 Trzebórz - Wojtalewicz.

 

7.1. stanowiska komisji

 

7.2. dyskusja

 

7.3. podjęcie uchwały

 

8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka nr 16/6- Prokurent Madsen Torben

 

8.1. stanowiska komisji

 

8.2. dyskusja

 

8.3. podjęcie uchwały

 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działka nr 99/3 - Czarnowo -Włochyński

 

9.1. stanowiska

 

9.2. dyskusja

 

9.3. podjęcie uchwały

 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Maruszewo

 

10.1. stanowiska komisji

 

10.2. dyskusja

 

10.3. podjęcie uchwały

 

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

11.1. stanowiska komisji

 

11.2. dyskusja

 

11.3. podjęcie uchwały

 

12. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczani i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

12.1. stanowiska komisji

 

12.2. dyskusja

 

12.3. podjęcie uchwały

 

13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice.

 

13.1. stanowiska komisji

 

13.2. dyskusja

 

13.3. podjęcie uchwały

 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022r.

 

14.1. stanowiska komisji

 

14.2. dyskusja

 

14.3. podjęcie uchwały

 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2023

 

15.1. stanowiska komisji

 

15.2. dyskusja

 

15.3. podjęcie uchwały

 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na 2023-2031

 

16.1. stanowiska komisji

 

16.2. dyskusja

 

16.3. podjęcie uchwały

 

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta - Kondalski

 

17.1. stanowisko komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

17.2. dyskusja

 

17.3. podjęcie uchwały

 

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta- Cieślak

 

18.1. stanowisko komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

18.2. dyskusja

 

18.3. podjęcie uchwały

 

19. Wnioski i zapytania radnych.

 

20. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady GminyKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia