Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Sobota 02 lipca 2022, imieniny: Marii i Urbana

Obsługa techniczna
ALFA TV

I N F O R M A C J A o obradach XXXVII Sesji Rady Gminy w Kozielicach dniu 23 czerwca 2022r. o godz.12.00.

2022-06-15 14:32:43

I N F O R M A C J A

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Kozielicach dniu 23 czerwca 2022r o godz.1200. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach .

 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad  i stwierdzenie  quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 4.1. dyskusja,4.2. przyjęcie protokołu

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesyjnym. 5.1. dyskusja,6. przyjęcie informacji

7. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w roku 2021.

7.1. dyskusja

8. Informacja Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach o ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy w roku 2021.

8.1. dyskusja

9. Informacja Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odnośnie utrzymania dróg na terenie gminy.

9.1. dyskusja

10. Sprawozdanie z realizacji "program Współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

10.1. dyskusja,10.2. przyjęcie sprawozdania

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia. 11.1. stanowiska komisji, 11.2. dyskusja,11.3. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice.

12.1. stanowiska komisji,12.2. dyskusja,12.3. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kozielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 13.1. stanowiska komisji,13.2. dyskusja, 13.3. podjęcie uchwały

14. Project uchwały w sprawie okreśłenia  rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków I sposobu ich przyznawania. 14.1. stanowiska komisji,14.2. dyskusja,14.3. podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat - Siemczyn Hes 15.1. stanowiska komisji,15.2. dyskusja,15.3. podjęcie uchwały

16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat- Siemczyn -Górscy 16.1. stanowiska komisji,16.2. dyskusja,65.3. podjęcie uchwały

17. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat- Mielno -Ileczko 17.1. stanowiska komisji,17.2. dyskusja, 17.3. podjęcie uchwały

18. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat- Siemczyn - Dubińska18.1. stanowiska komisji,18.2. dyskusja,18.3. podjęcie uchwały

19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat- Czarnowo - Jastrzębski 19.1. stanowiska komisji,19.2. dyskusja,19.3. podjęcie uchwały

20.. Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na okres  3 lat-CM Agropol 20.1. stanowiska komisji,20.2. dyskusja,20.3. podjęcie uchwały

21. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego działki w Siemczynie - Jakusz

21.1. stanowiska komisji,21.2. dyskusja21.3. podjęcie uchwały

22. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości – działka nr 99/2 Rokity 22.1. stanowiska komisji,22.2. dyskusja,22.3. podjęcie uchwały

23. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2022 23.1. stanowiska komisji,23.2. dyskusja,23.3. podjęcie uchwały

24. Projekt uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2022-2031. 24.1. stanowiska komisji,24.2. dyskusja,24.3. podjęcie uchwały

25. Debata nad raportem o stanie Gminy Kozielice za rok 2021 25.1. dyskusja

26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania. 26.1. stanowiska komisji,22.2. dyskusja,22.3. podjęcie uchwały

27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2021 27.1. stanowiska komisji,27.2. dyskusja,27.3. podjęcie uchwały

28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 28.1. stanowisko Komisji Rewizyjnej.28.2. dyskusja,28.3. podjęcie uchwały

29. Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 29.1. stanowisko Komisji Rewizyjnej,29,2 dyskusja,23.3. podjęcie uchwały

30. Wnioski i zapytania radnych.

31. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Leszek KarpińskiKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia