Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława

Obsługa techniczna
ALFA TV

INFORMACJA Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Kozielicach w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz.1200 . Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach.

2021-06-08 11:29:41

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy

3. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

4.1. dyskusja, 

4.2. przyjęcie protokołu

5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzyseyjnym

5.1. dyskusja

5.2. przyjęcie informacji

6. Informacja Starosty Powiatu Pyrzyckiego na temat utrzymania dróg gminnych.

6.1. dyskusja

7. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat -działka nr 261/1- Szczuchniak

7.1. dyskusja,

7.2. podjęcie uchwały

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat - działka nr 84/2- Janiak

8.1. dyskusja,

8.2. podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat - działka 84/3 - Skrobisz

9.1. dyskusja

9.2. podjęcie uchwały

10. Projekt uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat - działka 84/5- Pieśniewska

10.1. dyskusja

10.2. podjęcie uchwały

11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat -działka 84/5- Janiak

11.1. dyskusja,

11.2. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka 552/24 Janowski

12.1. dyskusja,

12.2. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat-działka 552/24 -Bernadski

13.1. dyskusja,

13.2. podjęcie uchwały

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka 552/24- Kaczmarek

14.1. dyskusja,

14.2. podjęcie uchwały

15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat-działka 552/24-Chwiła

15.1. dyskusja,

15.2. podjęcie uchwały

16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat-działka 552-Ludwiczak

16.1. dyskusja,

16.2. podjęcie uchwały

17. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat- działka 552/24-Krynicka

17.1. dyskusja,

17.2. podjęcie uchwały

18. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat-działka 552/24 -Jetka

18.1. dyskusja,

18.2. podjęcie uchwały

19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka 552/24- Bajor

19.1. dyskusja,

19.2. podjęcie uchwały

20. Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na okres 3 lat - działka 552/24- Durejko

20.1. dyskusja,

20.2. podjęcie uchwały

21. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 20 lat-działka 84/5- Janiak

21.1. dyskusja,

21.2. podjęcie uchwały

22. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata

22.1. dyskusja

22.2. podjęcie uchwały

23. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego boiska w Maruszewie

23.1. dyskusja,

23.2. podjęcie uchwały

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice

24.1. stanowiska komisji,

24.2. dyskusja,

24.3. podjęcie uchwały

25. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowego stypendium motywacyjnego dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Kozielice

25.1. stanowiska komisji,

25.2. dyskusja,

25.3. podjęcie uchwały

26. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Wójta Gminy Kozielice za osiągnięte wyniki sportowe.

26.1. stanowiska komisji,

26.2. dyskusja,

26.3. podjęcie uchwały

27. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kozielice do składu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

27.1. dyskusja,

27.2. podjęcie uchwały

28. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

28.1. dyskusja,

28.2. podjęcie uchwały

29. Sprawozdanie z realizacji"Program Współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

29.1. dyskusja,

29.2. przyjęcie sprawozdania

30. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021r.

30.1. dyskusja,

30.2. podjęcie uchwały

31. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021r.

31.1. dyskusja,

31.2. podjęcie uchwały

32. Debata nad raportem o stanie Gminy Kozielice za 2020 rok

32.1. dyskusja

33. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania.

33.1. dyskusja,

33.2. podjęcie uchwały

34. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2020.

34.1. stanowiska komisji,

34.2. dyskusja,

34.3. podjęcie uchwały

35. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

35.1. wniosek komisji rewizyjnej,

35.2. dyskusja,

35.3. podjęcie uchwały

36. Wnioski i zapytania radnych

37. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady GminyKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia